Marzanna Nowacka-Duda — nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, doradca zawodowy, surdopedagog. Od 2004 roku dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu.

Autorka pięciu innowacji pedagogicznych realizowanych w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu w latach 2005-2012. Współautorka projektu unijnego „Ekspresja talentów” realizowanego w ZSI w latach 2009-2012 w ramach POKL, 3.3.4, wspierającego rozwój uczniów z dysfunkcją słuchu. Autorka serwisu internetowego KIN (Kadry Indywidualnego Nauczania) — kin.edu.pl, wspierającego dyrektorów wrocławskich szkół w organizacji indywidualnego nauczania  Współautorka serwisu internetowego edu-partners.pl, którego celem jest stworzenie bazy szkół (z całej Europy) poszukujących partnerów do udziału w projektach edukacyjnych: Comenius i Leonardo da Vinci. Wielbicielka psów i pięknych ogrodów. Uwielbia jeździć na nartach.

Aleksandra Grobelna — Jest ekonomistką propagującą kształcenie e-learningowe. Specjalizuje się w mikro i makroekonomii. Uczy młodzież praw i zasad gospodarki rynkowej. Interesuje się pomiarem dydaktycznym, ocenianiem kształtującym oraz szeroko rozumianą dydaktyką, a także turystyką, ogrodnictwem i muzyką.  Ma uprawnienia edukatorskie. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Nauczycielskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim, Krajowym Ośrodkiem Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Popularyzuje wdrażanie kształcenia modułowego w szkołach. Jest autorką publikacji o tematyce ekonomicznej. Prowadzi działalność edukacyjną pod firmą AKABA.

W wystąpieniu skupiamy się na wykorzystaniu narzędzi myślowych do opracowania  innowacyjnej koncepcji edukacyjnej realizowanej z sukcesem w ramach odpowiedzialnej integracji w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu i udowadnamy, że edukacja jest otwarta na nowe wyzwania.