Zawodowo - od 12 lat związany z zastosowaniem informatyki w sieci sklepów convenience Żabka — największym tego typu projekcie w Polsce. Swoją karierę zaczynał od wsparcia użytkowników końcowych oraz budując systemy sklepowe dla sieci sklepów. Następne kroki kariery to kolejne szczeble struktury menadżerskiej, najpierw jako Kierownik Zespołu Eksploatacji Systemów IT a następnie od 2005 roku jako Dyrektor Departamentu - do dziś zajmuje to stanowisko.

Główny orędownik uruchomienia w firmie Biura Projektów i procesu zarządzania „od inicjatywy do realizacji projektu” oraz zastosowania łańcucha krytycznego jako narzędzia do skutecznej realizacji projektów. Biuro Projektów funkcjonuje w strukturze firmy od 2011 roku.

Ukończył w roku 2000 Politechnikę Poznańską, następnie studia podyplomowe z zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Uczestniczył również w wielu szkoleniach, m.in. ukończył Akademię Przywództwa organizowaną przez Canadian International Management Institute oraz Certyfkowany PMO Manager przez Institute for International Research.

Prywatnie — żonaty, dwójka dzieci; bardzo intensywnie działa w niszowej dyscyplinie sportu, jaką jest kręglarstwo klasyczne — zawodnik (kilkukrotny Mistrz Polski), członek Zarządu Polskiego Związku Kręglarskiego, Prezes Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka” Wronki, członek Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata 2012 w Lesznie, twórca serwisu internetowego kregle.net, organizator wielu imprez mistrzowskich.

„Niemożliwe” projekty wymagają dużego zaangażowania ludzi, tworzących projektowe zespoły. W swoim wystąpieniu chciałbym zasugerować, że to fascynacja jest ważnym elementem motywacyjnym. Swoją tezę spróbuję poprzeć konkretnym przykładem.