Wojciech Wodo: Innowacyjna innowacyjność — stymulowanie i kreowanie

Często okazuje się, że wciąż żyjemy w naszej pracy czy organizacji w dobie mentalnego średniowiecza i w okowach kultury, która blokuje i neguje każdy przejaw inicjatywy i prądu zmian. Chciałbym zaszczepić kilka idei, które udało mi się podpatrzeć obserwując mechanizmy rządzące w Dolinie Krzemowej, pokazać że otwierając się na wielokulturowość, interdyscyplinarność, a także dopuszczając do świadomości możliwość porażki możemy znacząco podnieść efektywność i kreatywność naszej pracy. W takim właśnie środowisku rodzi się innowacja, będąca motorem rozwoju przedsiębiorstw.

Doktoryzuje się w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, gdzie bada metody identyfikacji i autoryzacji oparte o biometryczne wskaźniki, analizuje protokoły kryptograficzne i bezpieczeństwo komputerowe. W roku 2012 uczestniczył w programie naukowo-stażowym MNiSW „Top 500 Innovators”, w ramach którego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley poznał tajniki komercjalizacji wyników badań naukowych, zarządzania start-upami i nawiązywania współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Od roku 2011 pełni funkcję wiceprezesa zarządu fundacji odpowiadającej za rozwój przedsiębiorczości akademickiej nadzorując inkubator i preinkubator przedsiębiorczości. Prowadzi konsultacje dla startupów i zajmuje się pozyskiwaniem finansowania na innowacyjne projekty. Na co dzień zasiada w Radzie Doktorantów Politechniki Wrocławskiej oraz aktywnie działa w Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych w kraju. Od roku 2006 mocno związany z Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Politechnika”, obecnie jako jego opiekun. Inicjator licznych wydarzeń kulturalnych na Politechnice Wrocławskiej, pasjonat filmu; szczególnie bliskie jest mu kino Davida Lyncha. Od lat zakochany w niemieckim ekspresjonizmie filmowym.

Wojciech Wodo

Wojciech Wodo