Teatr Praktyczny: Wyjdź na scenę, zmień bieg wydarzeń

eatr Praktyczny to nowa koncepcja artystyczno—edukacyjna działająca na rzecz poprawy jakości życia i relacji międzyludzkich w firmach, korporacjach, organizacjach i w życiu osobistym. W niekonwencjonalny, eksperymentalny sposób podnosimy kompetencje w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i zachowania równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem osobistym. Interaktywny spektakl „Firma” to podstawa Teatru Praktycznego. Spektakl składa się z dwóch części. W pierwszej odgrywamy szereg scen pokazujących nierozwiązane konflikty wewnętrzne i zewnętrzne w relacjach menedżerki Małgorzaty w Agencji Reklamowej — co widz widzi jako całość złożonych procesów prowadzących do sytuacji kryzysowej. W drugiej części, widzowie, mają możliwość interwencji w oglądane sceny i zaproponowania swojej strategii działania, wchodząc w rolę Małgorzaty — pokazując jak mogłaby inaczej zachować się w różnych sytuacjach.

Ewa Brzozowicz — Wchodzę w różne role zawodowe: mediatorki, facylitatorki, nauczycielki akademickiej, trenerki i superwizorki dramy, trenerki umiejętności tzw. miękkich, autorki i realizatorki wielu projektów dramowych (dla dorosłych i młodzieży ) dot. konfliktu, przemocy, w tym zjawiska kozła ofiarnego, budowania zespołów oraz odkrywania potencjału i realizowania własnej ścieżki życiowej i zawodowej. Przynależę do różnych organizacji pozarządowych m.in. jestem członkinią Zarządu Instytutu Rozwiązywania Konfliktów.

Michalina Frączek — Moje role to: trenerka umiejętności miękkich, coach, menedżerka projektów edukacyjnych, prezeska fundacji Teatr Praktyczny, webmasterka, redaktorka portalu, aktorka i wiele innych. Jako trenerka koncentruję się na zwiększeniu potencjału i efektywności osobistej, komunikacji interpersonalnej, a także uzyskania harmonii pomiędzy pracą a życiem osobistym. Moją pasją są prawdziwe i głębokie relacje a także inspirowanie do dokonywania zmian na lepsze w pracy i w życiu. W tym celu założyłam portal www.corporate—wellness.pl

Teatr Praktyczny

Teatr Praktyczny