Simon Dziak-Czekan: Kim jest Ted?

Mówca inspiracyjno-motywacyjny, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, urodzony przedsiębiorca – praktyk. Dzięki unikatowemu podejściu do prowadzenia biznesu przez cztery lata wypracował czterokrotny wzrost obrotów firmy, będąc jednocześnie jej twarzą i znakiem firmowym. Współpracuje z najlepszymi w Polsce i Europie mentorami i coachami komunikacji biznesowej. W 2013 ukoronowaniem jego kariery było pierwsze miejsce w konkursie na Najlepszą Mowę Biznesową SPM 2013. Organizuje „Biznes z misją”, cykliczne spotkania ludzi biznesu, których celem jest inspirowanie do etycznego działania oraz propagowanie chrześcijańskich wartości w biznesie.