Łukasz Panfil: Uczelnia, jako instytucja kształcąca sama powinna się uczyć… i być wirtualną

Wielu młodych ludzi kończy studia, idzie na pierwsze rozmowy kwalifikacyjne o pracę i z przerażeniem stwierdza, że wszędzie wymagane jest doświadczenie, często co najmniej roczne. Pytanie „Jak mogłem je zdobyć, skoro studiowałem” jest bardzo powszechne. Większość dostaje w końcu pracę, jednak nie dla wszystkich jest to praca, związana z wykształceniem. Nawet jeżeli jest, to fakt, że programy kształcenia często nie są zupełnie dostosowane do wymogów rynku pracy, powoduje, że taki młody pracownik musi się uczyć wszystkiego od nowa. Jakie więc mamy opcję? Studia i potem praca czy praca, a dopiero potem studia? A może praca bez studiów? Są to niewątpliwie problemy, na które powinny odpowiedzieć przede wszystkim uczelnie. Czy jednak szkoła wyższa w tradycyjnej formie, rozumiane jako budynek ze sformalizowanymi strukturami organizacyjnymi jest w stanie im sprostać, skoro świat, a tym samym rynek pracy, tak dynamicznie się rozwija? Moim zdaniem przyszłością, a wielu wypadkach, zwłaszcza na zachodzie, teraźniejszością i pewnym wymogiem czasów, są uczelnie rozumiane jako wirtualne organizacje uczące się. I o tym chciałbym opowiedzieć.

Łukasz Panfil — jestem Menedżerem ds. Edukacji i wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu. Od 8 lat jestem kierownikiem kursów Menedżera Piłki Nożnej oraz koordynatorem projektu Uzdolniony Sportowo Dolnoślazak, mającego na celu wspierane rozwoju młodych talentów sportowych, także na gruncie przygotowania ich do radzenia sobie na rynku pracy. Jestem również doktorantem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a moim obszarem badawczym jest zarządzanie talentami w sporcie. Rok temu zostałem zaproszony, jako przedstawiciel jednej z dwóch uczelni w Polsce, na spotkanie Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Treningu nt. Kariery dwutorowej w sporcie, podczas którego przedstawiciele 27 państw dyskutowali na temat tendencji oraz praktycznych rozwiązań, stosowanych w Europie.

 Łukasz Panfil

 Łukasz Panfil