Aureliusz Kosendiak: Jak ruch zmienia życie

Ruch a zarazem aktywność fizyczna może mieć ogromny wpływ na Nasze życie. Oddziaływanie tego jednego z determinantów zdrowia jest nieocenione w dobie szerzących się chorób cywilizacyjnych. Ponadto dążenie człowieka do realizacji wyzwań w tym obszarze uczy Nas umiejętnego stawiania sobie celów, powoduje że Nasze życie się przewartościowuje, staje się bogatsze, ciekawsze, dowiadujemy się bardzo dużo o własnym ciele oraz psychice a w wyniku takich działań stajemy się lepszymi ludźmi. Jesteśmy zdrowsi, potrafimy działać w imię wyższych celów a także traktujemy własne życie i zdrowie jako najwyższą wartość.

Aureliusz Kosendiak, dr Nauk o Kulturze Fizycznej, adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Pracownik Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, pasjonat wyzwań w sferze aktywności ruchowej, człowiek bez limitów, motywator innych.