Aureliusz Kosendiak: Wyzwania i marzenia

Zastanówmy się, czym jest wyzwanie? Czy jest tożsame z marzeniem, czy można te pojęcia utożsamiać? Każdy ma jakieś marzenia, wielu podejmuje również i wyzwania. Wyzwanie to umiejętność stawiania sobie ambitnych celów i konsekwentne, często okupione wyrzeczeniami, dążenie do nich. Już samo podjęcie wysiłku, aby cele te zrealizować, to zwycięstwo. Natomiast aby marzyć, nie trzeba podejmować żadnej konkretnej aktywności. Niewątpliwie jednak to marzenia sprawiają, że decydujemy się podjąć wyzwanie, są naszą siłą napędową, pozwalają przezwyciężyć kryzysy i chwile zwątpienia. Na przykładzie własnym oraz innych ludzi chcę pokazać, że odpowiednio umotywowany człowiek potrafi dokonać rzeczy, które wydawały się być poza zasięgiem możliwości - tak w opinii jego, jak i otoczenia, czy też szerzej — opinii publicznej. To właśnie wyzwania, a raczej ciężka praca nad sobą, jaka się z nimi wiąże, sprawiają, że stajemy się lepszymi ludźmi i co więcej, motywujemy swą postawą i innych. Przecież nikt nie może zabronić nam marzyć, a aby te marzenia urzeczywistnić wystarczy jedynie podjąć wyzwanie.

Aureliusz Kosendiak, dr Nauk o Kulturze Fizycznej, adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Pracownik Wydziału Nauk o Zdrowiu, pasjonata wyzwań w sferze aktywności ruchowej, motywator innych.

Aureliusz Kosendiak

Aureliusz Kosendiak