Adam Skibiński: Edukacja możliwości i koniec szkoły (jaką znamy)

Dlaczego polskie szkoły nie uczą podstawowych umiejętności interpersonalnych? Skąd bierze się w edukacji taki rozdźwięk między wykształceniem a kompetencjami? Skąd idea, że „trzeba zdobyć papier”? Czy jakość życia naszych dzieci zależeć będzie od schorowanego i niewydolnego systemu edukacji opartego na systemie testów? Dlaczego edukacja domaga się raczej rewolucji niż reform? Takich pytań Adam Skibiński zadaje sobie więcej, a będzie miał tylko 18 minut na próbę odpowiedzi. Interesuje go nie tylko diagnoza stanu edukacji w Polsce (ta już jest dobrze znana), ale przede wszystkim realne rozwiązania – już teraz. Czy zna takie rozwiązania? Sam jest ciekaw.

Adam Skibiński – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki i trener biznesu; dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzw. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szef Zakładu Psychologii Języka i Komunikowania się. Wcześniej profesor Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta. Od 1995 roku prowadził i kierował ponad 400 projektami szkoleniowymi, rekrutacyjnymi i doradczymi z zakresu negocjacji, komunikacji w zespole, sprzedaży, efektywności osobistej oraz metod perswazji językowej dla ponad 150 firm i instytucji. Prowadził projekty szkoleniowe w języku angielskim w Bahrajnie, Kuwejcie, Dubaju, Arabii Saudyjskiej, Słowenii i Holandii. Trener w metodzie poszukiwania pracy „SPADOCHRON” (FISE).