Wojciech Gajewski: Jak osiągnąć spełnienie obu stron

Fotografia dla mnie za każdym jest wyzwaniem. Zarówno jeżeli chodzi o wykorzystanie moich umiejętności, otoczenia oraz sytuacji w jakich przyjdzie mi pracować. Ale nie mniejsze wyzwania podejmują w codziennym życiu osoby przeze mnie fotografowane i także o tym chciałbym opowiedzieć w swoim wystąpieniu. Wyzwania fotografującego vs. wyzwania fotografowanych, czyli jak zrobić by fotograf uzyskał najlepszy materiał, który zarówno swoją finalną formą, jak i procesem powstawania odda w najlepszy sposób wyzwania osób fotografowanych z jak najmniejszą ingerencją w ich życie.

Wojciech Gajewski — Skończył politologię na oraz studia menadżera marketingu internetowego, a obecnie kończy studia dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od ponad 7 lat pasjonat fotografii, która z czasem stała się jego zawodem, jak też sposobem odkrywania świata, poznawania nowych ludzi i samego siebie. Obecnie na co dzień pracuje jako project manager zarządzając projektami klienckimi w Lemon Sky – jednej z największej agencji digital w Polsce. Prywatnie pasjonuje się fotografią, mediami społecznościowymi oraz podróżami, dzięki którym nieustannie stawia sobie nowe wyzwania.

Wojciech Gajewski

Wojciech Gajewski