Iwona D. Bartczak: Ekonomia skali kontra ekonomia lokalna

Szukamy nowego wzoru takiego gospodarczego — biznesowego — działania, który zastąpi, a przynajmniej będzie dobrą alternatywą dla obecnie obowiązującego w świecie wzoru udanego biznesu. Ten stary wzór to ekonomia wielkiej skali, globalne przepływu pieniędzy i innych zasobów, minimalizowanie kosztów, centralizacja ważnych decyzji (władzy?). Czy przybliża się model gospodarki opartej na wytwórczości na małą skalę, ale powszechnej, na lokalnych zasobach (surowców, tradycji, współpracy, kapitału), na skracaniu łańcuchów pośredników, na innych miarach kosztów, wzrostu i dobrobytu, uwzględniających aspekty społeczne, zdrowotne, dla środowiska naturalnego?

Iwona D. Bartczak — dziennikarz, publicysta, twórca klubów biznesowych, animator społeczności dyskutujących na ważne współczesne tematy ekonomiczne, społeczne, egzystencjalne. Na studiach dziennikarz i redaktor m.in. I programu Polskiego Radia, miesięcznika Więź, Tygodnika Powszechnego, Życia Warszawy. W latach 1995—2005 pracowała w wydawnictwie IDG na stanowisku najpierw redaktora tygodnika Computerworld, potem redaktora naczelnego magazynów: CXO Magazyn Kadry Zarządzającej, CFO Magazyn Finansistów i CIO Magazyn Dyrektorów IT. Obecnie partner zarządzający w wydawnictwie Business Dialog. Twórca i zarządca Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, CIO Business Meeting Point, Salonu Business Dialog CEO, Klubu „Dyrektor na Swoim”.

Iwona D. Bartczak

Iwona D. Bartczak